Měsíc: Květen 2021

Dne 23. 4. 2021 konalo 60 žáků 3. ročníků zkoušku z písemné elektronické komunikace. Jednalo se o zkoušku Enter z moderní obchodní korespondence. Vzhledem k distanční výuce proběhla zkouška on-line z pohodlí domova. Žáci se pečlivě připravovali celý rok, a proto všichni uspěli. Podařilo se jim překonat nervozitu i úskalí v podobě ne úplně standardního zadání. Byla to jejich první […]

Číst dál

I v době distanční výuky změřili vybraní studenti naší školy svoje znalosti z předmětu účetnictví v tradiční soutěži MD – Dal. Soutěž se konala dne 19. 5. 2021 a byla v tomto jarním termínu určena pro studenty druhých a třetích ročníků. Dosažené výsledky jsou překvapením – myšleno v dobrém slova smyslu.   Nejlepší v kategorii druhých ročníků byli dva soutěžící se shodným […]

Číst dál

Evropskou obchodní akademii Děčín začátkem května navštívila nová radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková, která se seznámila se školou a jednotlivými studijními zaměřeními. Zajímala se mimo jiné o vybavení školy, zapojení do projektové činnosti, uplatnění absolventů nebo o spolupráci s místními podniky a organizacemi.  Příkladem dobře fungující spolupráce může být ve studijním zaměření […]

Číst dál
Přijímací řízení

Dle Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. března 2021 ukončí ředitel školy hodnocení přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021. Na vývěsce a webových stránkách školy bude následně zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového […]

Číst dál
Prezentiáda 12. ročník

Dne 19. dubna 2021 se žákyně třídy 3. A Michala Sinkulová a Monika Spilková zúčastnily online kola soutěže Prezentiáda. Míša s Mončou obhajovaly svoji prezentaci na téma „90, 60, 90“ před odbornou komisí, která jim kladla nelehké otázky. Tým M&M se však nenechal zaskočit a na dotazy pohotově reagoval. Celkově se děvčata umístila na 6. – […]

Číst dál
Evropská obchodní akademie