O Erasmu+

Evropská obchodní akademie, jako jedna z akreditovaných škol pro program ERASMUS+ v ČR, nabízí studentům 3. ročníků odborné stáže v irských firmách.

Evropská obchodní akademie