Digitální marketing a komunikace

“ZÍSKEJ NOVÉ DOVEDNOSTI PRO DIGITÁLNÍ SVĚT“ 

Naše nové studijní zaměření Digitální marketing a komunikace vychází ze základního oboru Obchodní akademie. Absolvent má proto veškeré předpoklady k provozování ekonomických, obchodních a administrativních činností v podnicích různých velikostí. Stěžejním obsahem výuky je však marketing, a to se zaměřením jak na tradiční metody, tak na moderní on-line formy marketingu.

Úspěšný absolvent dokáže analyzovat potřeby svých klientů z nejrůznějších oborů podnikání a navrhovat vhodnou formu propagace přinášející co možná nejvyšší návratnost investic. V případě digitálního marketingu umí připravit a realizovat propagační kampaň ve všech běžně používaných reklamních systémech. Orientuje se v široké škále moderních sociálních sítí, jako jsou např. Instagram, Facebook, Twitter nebo YouTube, porozumí způsobu jejich fungování a umí využívat jejich reklamní systémy ve svůj prospěch.

Během svého studia žák pochopí, jak fungují weby a internetové vyhledávače a naučí se používat analytické metody pro sledování a zvyšování účinnosti navrhovaných marketingových kampaní. Při všech svých činnostech žák respektuje principy GDPR a chrání sebe a svá data v digitálním prostředí. Bude efektivně využívat všechny moderní formy komunikace a bude umět oslovovat své budoucí zákazníky prostřednictvím mobilních zařízení.

Náš absolvent získá všechny předpoklady k tomu, aby dokázal vymyslet a spravovat moderní reklamní kampaň s co nejnižšími náklady, ale s co nejvyšším možným ziskem.

Pokud vás studijní program Digitální marketing a komunikace zaujal, přečtěte si, co dnes dělají naši úspěšní absolventi – Jakub Fišer, Radek Miškovský nebo Filip Molčan

Náš absolvent se v on-line prostředí neztratí.

Struktura předmětů
Evropská obchodní akademie