Erasmus+ 2023/2024

Přípravný kurz programu Erasmus zahájen

S příchodem nového roku se již uskutečnila první setkání účastníků letošních Erasmus odborných stáží. Šanci získat zahraniční pracovní zkušenosti letos dostává čtrnáct studentů, kteří reprezentují všechna čtyři zaměření školy. Tříměsíční stáž letos, na rozdíl od loňského roku, absolvují dvě dívky, každá z jiné třídy. Pět dalších dívek a sedm chlapců odpracují v Dublinu dva týdny.
Cílem společných přípravných schůzek je vzájemné poznání se, získání důvěry a stmelení skupiny, poznání irské kultury a zvyků, seznámení se s geografií a historií Irska i práce na dokumentaci, která je nedílnou součástí Erasmus programu a zajišťuje jeho vysokou kvalitu. Do Dublinu byly proto již odeslány precizně zpracované životopisy všech budoucích stážistů i výsledky jejich testů z angličtiny. Právě tyto informace jsou podstatnými vodítky pro vyhledávání co nejvhodnějších firem pro jejich umístění.
Celá skupina i s dvěma doprovodnými pedagogy společně odlétá 14. dubna. Mgr. Kmínková a Ing. Varadinová během prvního týdne dohlédnou na spokojenost studentů s ubytováním v irských rodinách a v rámci tzv. monitorovacích návštěv se setkají se studenty a jejich mentory v dublinských firmách. Plánován je i společně strávený víkendový den a to buď v některém z přímořských letovisek v bezprostřední blízkosti Dublinu či návštěvou kulturně-historických památek hlavního města Irska. Po dohlédnutí na dodržení kvality odborných stáží odletí obě pedagožky po týdnu zpět domů, stážisté zůstanou a dál budou ověřovat, zda poznatky a dovednosti dosud získané během jejich studia odpovídají požadavkům skutečného trhu práce. Všichni ale samozřejmě zůstanou i nadále v každodenním kontaktu.

Evropská obchodní akademie