Výstřižky z deníků stážistů EOA

Stále ještě si nedovedete představit, jak zahraniční odborné mobility studentů vypadají? S čím se potýkají, co jim dělá radost, čemu se v irských firmách učí, jaké IT instrumenty používají a jaké (nejen) školní znalosti a dovednosti jim k úspěšnému zvládnutí stáže pomáhají? Jak tráví volný čas? Mají čas na sebe, poznávání Dublinu a své přátele? Neváhejte a čtěte prosím…
 
 
Evropská obchodní akademie