Kontakty

Název školy:

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín 1
E-mail: skola@oadc.cz
Telefon: 412 516 127
Mobil: 734 313 310
Informace k přijímacímu řízení: 775 475 073
IČO školy: 47274611
ID datové schránky: 2ezt49p
Podatelna: po dobu prázdnin 8 – 12 hodin.

Vedení školy

Ředitel
Mgr. Pavel Tomka
reditel@oadc.cz
Mobil: 774 032 600

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Helena Syslová
hsyslova@oadc.cz
Mobil: 774 032 602

Zástupce ředitele pro ekonomickou, personální  a projektovou činnost
Ing. Ladislav Kučera
lkucera@oadc.cz
Mobil: 774 032 601

Ing. Jitka Stýblová
jstyblova@oadc.cz
Mobil: 775 475 071

Výchovný poradce a školní metodik prevence
Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncova@oadc.cz

Pověřenec GDPR
Mgr. Lenka Holubcová
lholubcova@gymnaziumdc.cz

Profil zadavatele
Profil školy na TenderArena

Pedagogický sbor

Třídní učitelé

1.A
Ing. Žaneta Nováková
znovakova@oadc.cz

1.D
Mgr. Zbyněk Ksandr
zksandr@oadc.cz

1.E
Mgr. Veronika Holečková
vholeckova@oadc.cz

1.S
Mgr. Bc. Lucie Lžíčařová
llzicarova@oadc.cz

2.A
Mgr. Jitka Hloušková
jhlouskova@oadc.cz

2.D
Mgr. Věra Duspivová
vduspivova@oadc.cz

2.E
Mgr. Olga Kmínková
okminkova@oadc.cz

2.S
Ing. Bohuslava Varadinová
bvaradinova@oadc.cz

3.A
Ing. Šárka Šebestová
ssebestova@oadc.cz

3.DE
Mgr. Soňa Štulcová
sstulcova@oadc.cz

3.S
Mgr. Zdeňka Novotná
znovotna@oadc.cz

4.A
Mgr. Petr Štácha
pstacha@oadc.cz

4.E
Mgr. Martina Tučková
mtuckova@oadc.cz

4.S
Ing. Jan Řada
jrada@oadc.cz

Ostatní učitelé

Jan Bartoň
jbarton@oadc.cz

Bc. Tomáš Bažant
tbazant@oadc.cz

Mgr. Liana Cihelková
lcihelkova@oadc.cz

Ing. Jan Horais
jhorais@oadc.cz

Romana Hubáčková
rhubackova@oadc.cz

Ing. Alena Kašparová
akasparova@oadc.cz

Bc. Dominika Malcová
dmalcova@oadc.cz

Ing. Jan Mejstřík
jmejstrik@oadc.cz

Ing. Eliška Mejstříková
emejstrikova@oadc.cz

Ing. Radek Miškovský
rmiskovsky@oadc.cz

Mgr. Renata Němečková
rnemeckova@oadc.cz

Ing. Silvie Spolková
sspolkova@oadc.cz

Ing. Alena Tomášková Vábererová
atomaskovavabererova@oadc.cz

Bc. Ondřej Vilacký
ovilacky@oadc.cz

Kateřina Vokounová
kvokounova@oadc.cz

Evropská obchodní akademie