Evropský hospodářský asistent

Jedná se o velmi lukrativní zaměření ve čtyřletém studiu ukončeném maturitou. Absolventi mohou pracovat v orgánech Evropské unie, státní správě a samosprávě, zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Mohou i pokračovat ve studiu na VOŠ a vysokých školách. Podmínkou přijetí je nutnost studovat angličtinu jako první jazyk. Druhý jazyk je němčina nebo francouzština. Studenti získávají kromě obecných znalostí absolventa obchodní akademie i znalosti ze speciálních předmětů zaměřených na problematiku evropské ekonomické integrace. Směrem k evropské integraci je zaměřeno i pojetí výuky jazyků; navíc dva odborné předměty jsou vyučovány v cizím jazyce – Evropská integrace v AJ a Hospodářský zeměpis v AJ. Studenti vykonávají odborné exkurze a stáže v orgánech EU v Bruselu a Štrasburku pod odborným dohledem českých poslanců Evropského parlamentu.

Pokud vás studijní program Evropský hospodářský asistent zaujal, přečtěte si, co dnes dělají naši úspěšní absolventi – Michal Novák, Tereza Horáková nebo Pavla Rýznarová.

Struktura předmětů
Evropská obchodní akademie