Sdružení rodičů a žáků

Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii, z.s. / dále SRaŽ /
 

Sdružení rodičů a žáků  při Evropské obchodní akademii, z.s.

Komenského nám. 520/2
406 81 Děčín I
IČO : 46717251

Číslo účtu Sdružení rodičů a žáků :
0920116399/0800
Mgr. Zdeňka Novotná
předsedkyně  SRaŽ

Při  Evropské obchodní akademii působí  zapsaný spolek zástupců rodičů a žáků / SRaŽ/ . Sdružení má 15 členů (zástupců rodičů a žáků jednotlivých tříd), předsedkyní je Bc. Petra Dvořáková. Tito zástupci se scházejí minimálně 2x ročně. Zabývají se chodem školy, shromažďují připomínky jednotlivých rodičů a žáků a pomáhají při zajištění různých akcí.

Sdružení vybírá roční příspěvek 500 Kč na žáka, druhý sourozenec platí částku poloviční tedy 250 Kč. O využití tohoto příspěvku se rozhoduje hlasováním. Pravidelně jsou z něj hrazeny vstupenky na předplatné do divadla, doprava na lyžařský kurz, doprava na environmentální kurz, žákovské soutěže, akademie, další akce školy. Dále pak jsou příspěvky využity na sportovní a audiovizuální vybavení pro žáky, na vstupy při zahraničních zájezdech, odměny na školní soutěže, olympiády a sportovní akce, zdravotní přednášky, kurzy 1. pomoci pro žáky, příspěvek na státní zkoušky v psaní na počítači, příspěvky na školní projekty realizované žáky, doprava  na krajská kola soutěží sportovních, ekonomických, účetních či jazykových.

Náměty a připomínky pro SRaŽ je možno zasílat na emailovou adresu školy skola@oadc.cz.

Evropská obchodní akademie