Sportovní marketing a management

Toto zaměření je určeno všem sportovcům, bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. V tomto čtyřletém studiu získají studenti plnohodnotné vzdělání absolventů obchodní akademie s maturitou. Rovněž jsou připravováni pro další možné studium na školách vyššího stupně. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty, jako jsou například Sportovní marketing a management, učí se, jak probíhá regenerace a rehabilitace, seznamují se s chodem sportovních klubů, v rámci školy organizují sportovní soutěže a turnaje. Studenti se účastní lyžařských výcviků a sportovních kurzů. Všichni studují jako první cizí jazyk angličtinu, druhý cizí jazyk je pro ně otevírán na základě jejich zájmu, a to němčina nebo ruština.

Pokud vás studijní program Sportovní marketing a management zaujal, přečtěte si, co dnes dělají naši úspěšní absolventi – David Čapek, Jan Kout nebo Radka Freibergová.

Struktura předmětů
Evropská obchodní akademie