Proč studovat u nás?

Evropská obchodní akademie Děčín nabízí v rámci základního oboru Obchodní akademie čtyři zajímavá zaměření studia:

  • Kreativita podnikání
  • Evropský hospodářský asistent
  • Sportovní marketing a management
  • Digitální marketing a komunikace

Kromě kvalitní výuky všeobecně vzdělávacích předmětů škola klade důraz na získání náležitých jazykových a odborných kompetencí využitelných v profesním životě. Stále intenzivněji se zaměřujeme na rozvoj kompetencí v oblasti počítačové gramotnosti. Škola realizuje vyučování v moderně vybavených učebnách vybavených interaktivními tabulemi nebo dataprojektory.

 

Během studia mají žáci možnost získat řadu certifikátů, které rozšiřují využitelnost absolventů pro dlouhodobé zaměstnání a jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Jazykové kompetence – zkoušky Cambridge

Žáci naší školy se každý rok účastní jazykových kurzů nad rámec školy. Škola organizuje přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English ve dvou úrovních – Cambridge First (B2) a Advanced (C1).

Písemná a elektronická komunikace

Všichni žáci mohou během svého studia vykonat dvě zkoušky v písemné a elektronické komunikaci. Ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem organizujeme státní zkoušku z psaní na klávesnici, jejíž úspěšné dokončení dokládá vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici. Druhou možností je zkouška ENTER z moderní korespondence, po jejímž absolvování žák získá certifikát ENTER.

Europass

Škola pro všechny své absolventy zajišťuje Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s maturitním vysvědčením. Europass dokládá znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Certifikát projektového řízení

Každý žák v rámci své maturitní zkoušky obhajuje písemnou maturitní práci – svůj vlastní projektový záměr. Úspěšný absolvent pak jako přílohu ke svému maturitnímu vysvědčení získává Certifikát projektového řízení.

Certifikát ECDL/ICDL

Koncept ECDL/ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

 

Odborné soutěže

Naši žáci se pravidelně účastní středoškolských odborných soutěží nejen v rámci našeho regionu, ale i na celorepublikové úrovni. Účast v soutěžích jako např. Má dáti dal, Ekonomický tým nebo Mladý ekonom dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji odbornou úroveň a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Erasmus+

Vybraní žáci se v průběhu studia mohou účastnit odborných pracovních stáží v zahraničí, kde poznávají nejen reálné pracovní podmínky v různých firmách, ale i jinou kulturu a získávají tak nový pohled na pracovní trh v zahraničí. Škola se zaměřuje na odborné stáže ve Velké Británii či Irsku. V příštích letech chceme tyto mobility uskutečnit i v Německu, případně ve Francii.

Sportovní aktivity

Škola má vynikající zázemí pro sportovní činnost, především moderní tělocvičnu a zapojuje se do řady soutěží, např. v rámci AŠSK. Jsme hrdí na to, že mezi našimi žáky a absolventy jsou také aktivní sportovci, kteří jsou považováni za opory ve svých basketbalových, hokejových nebo fotbalových týmech. Na podporu všech sportovců organizujeme pravidelně lyžařské výcvikové kurzy a také zahraniční sportovní kurzy. Součástí výuky jsou opakovaně i hodiny plavání a bruslení.

 

Seznamovací pobyt prvních ročníků

Ke všem žákům školy se vždy snažíme přistupovat individuálně a záleží nám na tom, aby se všichni ve škole cítili dobře. I z tohoto důvodu organizujeme na začátku studia pro všechny žáky prvních ročníků týdenní seznamovací pobyt ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK), který se koná v prvních zářijových týdnech v krásné přírodě Jizerských hor.

 

Průkazy ISIC

Škola používá jako své studijní průkazy systém ISIC (International Student Identity Card). Jedná se o jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je dnes platný ve 127 zemích světa. 

 

Stravování a ubytování

Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování ve Školní jídelně Sládkova, na které škola všem svým strávníkům finančně přispívá. Ubytování internátní formou zajišťujeme ve spolupráci s Domovem mládeže VOŠ a SPŠ Děčín ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Proč je odbornost důležitá?

Evropská obchodní akademie Děčín připravuje žáky na zajímavé profese v oborech ekonomických, finančních, ve veřejné správě a samosprávě či v oblasti moderního marketingu. Absolvent naší školy umí efektivně využívat PC, používat různé programy, psát všemi deseti prsty. Orientuje se v ekonomických a účetních a finančních analýzách. Absolvent školy je vybaven také jazykově – absolvuje výuku dvou světových jazyků (angličtiny a němčiny, ruštiny nebo francouzštiny). Při výuce některých předmětů v cizím jazyce a při zahraničních odborných stážích se snažíme efektivně propojovat jazykové, odborné a digitální kompetence – tedy dovednosti, které jsou dnes nejvíce žádané na trhu práce.

Evropská obchodní akademie