Studijní zaměření

Otevíráme 4 třídy čtyřletého studia s maturitou v těchto zaměřeních:
Digitální marketing

DIGITÁLNÍ MARKETING A KOMUNIKACE

● zjisti, jak fungují weby a sociální sítě
● prezentuj sebe a svou firmu v online prostředí
● připrav si svou vlastní marketingovou kampaň

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT

● rozvíjej své dosavadní jazykové schopnosti
● vyzkoušej si výuku odborných předmětů v cizím jazyce
● připrav se na práci v institucích EU, v zastupitelských úřadech ČR nebo ve státní správě a samosprávě

Kreativita

KREATIVITA PODNIKÁNÍ

● zjisti, jak fungují podniky a organizace
● nauč se rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
● založ si bankovní účet, sestav si rozpočet, požádej o úvěr

SMM

SPORTOVNÍ MARKETING A MANAGEMENT

● studuj střední školu a dál aktivně sportuj
● poznej, jak fungují sportovní kluby
● získej dovednosti pro řízení v oblasti sportu

informace k maturitám

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášky k MZ 2022 si maturanti mohou vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno odevzdat nejpozději do 1.12. 2021.

Číst více »
Předávání cen
soutěže a olympiády

Evropský den jazyků 2021

Evropský den jazyků 2021 Po dlouhém období neplánovaného klidu máme velkou radost, že jsme mohli uspořádat jubilejní 10. ročník soutěže k Evropskému dni jazyků.  Tato

Číst více »
1Planet4All_project_logo

Projekt 1Planet4All

Projekt 1Planet4All V tomto školním roce se EOA jako jedna ze sedmi středních odborných škol z celé České republiky zapojila  do projektu 1Planet4All – ACTIVE

Číst více
Maturitní ZK

MATURITA FORMOU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE?

EOA Děčín mezi devíti vybranými školami z celé ČR  Evropská obchodní akademie se přihlásila do výzvy MŠMT a jako jedna z devíti českých škol bude v následujících letech pilotně

Číst více

Evropská obchodní akademie

MODERNÍ ŠKOLA

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici. Škola byla založena v roce 1945 a dnes poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje. Budova má bezbariérový přístup ke všem učebnám. Zaměstnanci, žáci i návštěvy mohou v případě potřeby využívat výtah. 

Nejlépe zařízené jsou půdní prostory, učebna projektového řízení a učebny ICT. V převažující části učeben je nový nábytek. Žákům i učitelům je po celý den k dispozici knihovna s odbornou literaturou i beletrií. Knihy jsou podle možností obměňovány.  V knihovně a na chodbě u knihovny mohou studenti používat kopírku/tiskárnu/skener. Celkem 13 tříd je vybaveno interaktivní tabulí, zbývající třídy plátnem a dataprojektory. Tyto přístroje používají nejen pedagogové, ale pochopitelně i žáci v rámci výuky většiny předmětů. Interaktivní tabule nám pak umožňují využívat ve stále větší míře moderní digitální učebnice, k nimž mají žáci přístup i při případné distanční výuce. V rámci celkové rekonstrukce byla přistavena zcela nová tělocvična a vybudováno její zázemí.

Kontakty

Adresa

Evropská obchodní akademie
Komenského náměstí 2
406 81 Děčín 1

kancelář školy, úřední hodiny
Po – Pá 7:30 – 15:00 hod.

Kontaktní informace

E-mail: skola@oadc.cz
Telefon: 412 516 127
Mobil: 734 313 310
IČO školy: 47274611
ID datové schránky: 2ezt49p

Napište nám

Partneři

Evropská obchodní akademie