Studijní zaměření

Otevíráme 4 třídy čtyřletého studia s maturitou v těchto zaměřeních:
Digitální marketing

DIGITÁLNÍ MARKETING A KOMUNIKACE

● zjisti, jak fungují weby a sociální sítě
● prezentuj sebe a svou firmu v online prostředí
● připrav si svou vlastní marketingovou kampaň

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT

● rozvíjej své dosavadní jazykové schopnosti
● vyzkoušej si výuku odborných předmětů v cizím jazyce
● připrav se na práci v institucích EU, v zastupitelských úřadech ČR nebo ve státní správě a samosprávě

Kreativita

KREATIVITA PODNIKÁNÍ

● zjisti, jak fungují podniky a organizace
● nauč se rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
● založ si bankovní účet, sestav si rozpočet, požádej o úvěr

SMM

SPORTOVNÍ MARKETING A MANAGEMENT

● studuj střední školu a dál aktivně sportuj
● poznej, jak fungují sportovní kluby
● získej dovednosti pro řízení v oblasti sportu

Aktuální zprávy

Ukliďme si za humny 2.E
školní akce

Ukliďme si za humny 2.E

Žáci EOA uklízí Česko Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, kterou založil M. Kubásek a R. Janoušek s cílem uklidit černé skládky v roce

Číst více »
Prezentiáda
soutěže a olympiády

Prezentiáda

Prezentiáda 2021 je již dvanáctý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Hlavním cílem soutěže je prohloubit a zdokonalit prezentační dovednosti, spolupráci, komunikaci a umění přesvědčit. Soutěží

Číst více »

Naše aktivity

Projekt innoschool

Projekt Innoschool

Projekt Innoschool Od ledna 2021 se podařilo připojit EOA Děčín a studenty z některých tříd do pilotního projektu Innoschool. Tento projekt má za cíl posílit sociální

Číst více

Evropská obchodní akademie

MODERNÍ ŠKOLA

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici. Škola byla založena v roce 1945 a dnes poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje. Budova má bezbariérový přístup ke všem učebnám. Zaměstnanci, žáci i návštěvy mohou v případě potřeby využívat výtah. 

Nejlépe zařízené jsou půdní prostory, učebna projektového řízení a učebny ICT. V převažující části učeben je nový nábytek. Žákům i učitelům je po celý den k dispozici knihovna s odbornou literaturou i beletrií. Knihy jsou podle možností obměňovány.  V knihovně a na chodbě u knihovny mohou studenti používat kopírku/tiskárnu/skener. Celkem 13 tříd je vybaveno interaktivní tabulí, zbývající třídy plátnem a dataprojektory. Tyto přístroje používají nejen pedagogové, ale pochopitelně i žáci v rámci výuky většiny předmětů. Interaktivní tabule nám pak umožňují využívat ve stále větší míře moderní digitální učebnice, k nimž mají žáci přístup i při případné distanční výuce. V rámci celkové rekonstrukce byla přistavena zcela nová tělocvična a vybudováno její zázemí.

Kontakty

Adresa

Evropská obchodní akademie
Komenského náměstí 2
406 81 Děčín 1

kancelář školy, úřední hodiny
Po – Pá 7:30 – 15:00 hod.

Kontaktní informace

E-mail: skola@oadc.cz
Telefon: 412 516 127
Mobil: 734 313 310
IČO školy: 47274611
ID datové schránky: 2ezt49p

Napište nám

Partneři

UnLZnak
Střední roku
BKDěčín
Evropská obchodní akademie