Seznamovací pobyt

Seznamovací kurz pro 1. ročníky – STŘEVLIK, Hejnice

Pro  první ročníky EOA je na začátku nového školního roku v podhůří Jizerských hor připravený pětidenní seznamovací program s environmentální tématikou. Jizerské bučiny nám slouží jako útočiště a nádherná kulisa, ve které si mohou naši noví žáci, pod vedením zkušených lektorů, ověřit  znalosti o české krajině, vyzkoušet si dovednosti nutné pro přežití v přírodě a čelit různým osobním i skupinovým výzvám.  Žáci  prochází například nácvikem první pomoci, učí se orientaci v přírodě, staví provizorní přístřeší, střílí z luku, poznávají jedlé rostliny, rozdělávají oheň a vaří tak například i oběd pro spolužáky atp. Každé dopoledne i odpoledne tráví žáci na čerstvém horském vzduchu, večery jsou potom věnovány volnočasovým aktivitám vedeným učiteli, kteří skupinu doprovází.

Hlavním cílem zářijového programu je ale pomoci žákům vytvořit přátelské  vztahy s novými spolužáky a umožnit tak vznik zdravě fungujícího kolektivu. Prostřednictvím simulačních her a netradičních zážitků se snažíme žáky motivovat  pro vzájemnou spolupráci a naslouchání, efektivní komunikaci a toleranci. Při společném řešení outdoorových problémových situací mají žáci možnost uvědomit si  také svou vlastní roli v nově vznikající skupině spolužáků a pracovat s odpověďmi na otázky, které se během aktivit samotných nenápadně nabízí: Jsem otevřený novým přátelstvím? Mohu být „tahounem“ třídy? Chci jím být?  Umím se adaptovat na změny, které mi život (nejen v nové školní skupině) přináší? Jak se vypořádávám s problémy? Co mě v životě motivuje, a volím k překonání nenadálých překážek vhodné strategie? Jsem druhým dostatečně nápomocný a osmělím se v případě nouze požádat o pomoc já sám?

Všichni vaši budoucí třídní učitelé z EOA Děčín se těší na spoustu společných zážitků na začátku nového školního roku.

Evropská obchodní akademie