Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Jako každé září čekal i letos nováčky Evropské obchodní akademie environmentálně-vzdělávací seznamovací pobyt. Hlavním cílem tohoto zářijového programu je pomoci žákům vytvořit přátelské vztahy s novými spolužáky mimo prostředí školních učeben a umožnit tak vznik zdravě fungujícího kolektivu. Prostřednictvím simulačních her a netradičních zážitků se snažíme žáky motivovat pro vzájemnou spolupráci a naslouchání, efektivní komunikaci a toleranci. Při společném řešení outdoorových problémových situací tak mají možnost uvědomit si mimo jiné svou vlastní roli v nově vznikající skupině spolužáků a pracovat s otázkami, které se během aktivit samotných nenápadně nabízí: Jsem otevřený novým přátelstvím? Mohu být „tahounem“ třídy a chci jím být? Umím se adaptovat na změny, které mi život (nejen v nové školní skupině) přináší? Jak se vypořádávám s problémy? Co mě v životě motivuje, a volím k překonání nenadálých překážek vhodné strategie? Jsem druhým dostatečně nápomocný a osmělím se v případě nouze požádat o pomoc já sám?
Harmonizační program, během kterého si naši noví žáci prohloubili také své znalosti o přírodě, seznámili se s příčinami i lokálními projevy klimatické změny v české přírodě (kůrovec, problémy se zadržováním vody v krajině…) pro nás připravili zkušení lektoři STŘEVLIKu. V Oldřichově v Hájích i v Hejnicích museli všichni účastníci prokázat nejen sílu, rozum a mrštnost. 1. A, E a S „prchali do hor“ v nádherném prostředí Jizerskohorských bučin a 1. D se vydala po stopě své ekologické stopy v nedalekých Hejnicích u Liberce. Nutno poznamenat, že počasí letos všem třídám přálo a až na drobné přeháňky si všechny čtyři nové třídy užívaly krásné dny babího léta.
A jaké konkrétní úkoly a překážky nováčci všech našich zaměření úspěšně zdolali? Nahlédněte do přiložené fotogalerie.

Evropská obchodní akademie