Školská rada

Seznam zvolených členů školské rady

Členy školské rady byli zvoleni

Mgr. Olga Kmínková Ing. Bohuslava Varadinová Veronika Kučírková Kroftová Ing. Jan Řada

Zřizovatelem byli jmenováni

Ing. Jan Palička Bc. Jiří Skřivánek MPA
Evropská obchodní akademie