Kreativita podnikání

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitou. Absolventi získávají znalosti dvou světových jazyků včetně odborné terminologie, ovládají výpočetní techniku, orientují se v ekonomických problémech, marketingu a managementu a účetnictví. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, zahraničním i vnitřním obchodě. Mají samozřejmě možnost i dále studovat na VOŠ a vysokých školách. V jazykové výuce pak studují jako první cizí jazyk angličtinu, druhý cizí jazyk je pro ně otevírán na základě jejich zájmu, a to němčina nebo francouzština.

Pokud vás studijní program Kreativita podnikání zaujal, přečtěte si, co dnes dělají naši úspěšní absolventi – Michaela Mikešová, Vlastík Krejčí nebo Jitka Stýblová.

Struktura předmětů

Evropská obchodní akademie