Poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Evropská obchodní akademie výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace: 0
  • § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • § 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • § 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
  • § 18 odst. 1 písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny níže v textu

Zveřejňování informací o činnosti Evropské obchodní akademii bylo prováděno zejména prostřednictvím webové stránky Evropské obchodní akademie (www.oadc.cz), příp. sdělovacích prostředků. Kromě výše uvedeného Evropská obchodní akademie bezprostředně zodpovídá množství telefonních a e-mailových dotazů, na které se informační povinnost podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.

Evropská obchodní akademie