GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Evropská obchodní akademie, (dále jen „Škola“) tímto informuje všechny své stávající zákazníky o tom, že dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterého bude Škola jako správce osobních údajů v souvislosti s existencí smluvního vztahu nakládat s následujícími osobními údaji: Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo. 

Osobní údaje všech zákazníků bude Společnost zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy. 

GDPR pověřenec

Kontaktní údaje na pověřence GDPR pro naši školu:

Mgr. Lenka Holubcová

mob. 603 991 698

email: lholubcova@gymnaziumdc.cz

Evropská obchodní akademie