ICT plán školy

ICT plán Evropská obchodní akademie Děčín

ICT plán školy popisuje stávající cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout, a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období 2 let. Plán popisuje míru využití ICT v jednotlivých předmětech.

Stávající stav (školní rok 2012/2013)

V tomto roce na škole v denním studiu studuje 368 žáků  (stav k 30. 9. 2012).

Škola má celkem 36 pedagogických pracovníků ve stálém pracovním poměru a jednoho asistenta pedagoga, z toho 10 pracovníků na částečný úvazek.

Učebny, třídy, kabinety

Přípojná místa

Pracovní stanice

 4 počítačové učebny

20

17

20

18

20

18

20

18

Odborná učebna projektového řízení

20

17

Učebny vybavené interaktivní tabulí

12

12

Učebny vybavené plátnem

11

4

4 kabinety

8

5

Sborovna

10

5

Zástup. řed. kancelář, ředitelna

4

5

Knihovna

2

1

Aplikace

Řešení – žák

Řešení – pedagog

Možnost tisku
žák/učitel

Textový editor

MS Word,

OpenOffice.org Writer

MS Word, OpenOffice.org Writer

Ano/Ano

Tabulkový editor

MS Excel,

OpenOffice.org Calc

MS Excel, OpenOffice.org Calc

Ano/Ano

Grafický editor

Zoner Photo Studio, Zoner Calisto

Zoner Photo Studio, Zoner Calisto

Ano/Ano

Editor prezentací

MS PowerPoint,

MS Movie Maker,

OpenOffice.org Impress

MS PowerPoint,

MS Movie Maker,

OpenOffice.org Impress

Ano/Ano

Ukládání dat

File server, CD,

DVD, flash disk

File server, CD,

DVD, flash disk

Ano/Ano

Webový prohlížeč

Internet Explorer

Internet Explorer

Ano/Ano

Vývojové prostředí

MS Visual studio 2010 Express

MS Visual studio 2010 Express

Ano/Ano

Klient elektronické pošty

——

Foxmail

Ne/Ano

Poštovní schránka

——

login@oadc.cz

Ne/Ano

Editor webových stránek

TSW Webcoder

TSW Webcoder

Ano/Ano

Výukové programové vybavení

——

Čeština Terasoft, Langmaster jazyky

Fortuna Chemie

Ne/Ano

Odborné programové vybavení

Psaní deseti prsty ATF, MountBlue, účetnictví Pohoda, MRP

Psaní deseti prsty ATF, MountBlue, účetnictví Pohoda, MRP

Ano/Ano

Informační zdroje

Bakaláři, webové stránky školy

Bakaláři, webové stránky školy

Ano/Ano

Všechny učebny jsou připojeny do sítě LAN.

Dvanáct učeben je vybaveno interaktivní tabulí SMART Board připojenou k učitelskému počítači, zbývající učebny jsou vybaveny dataprojektorem.

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy:

LAN 100 Mbps.

Způsob zajištění serverových služeb:

Microsoft Windows server R2 2008, Microsoft Windows Server 2008

Způsob zajištění připojení do internetu:

JAW 70 Mbps – garantovaná.

Vybavení učeben:

Jedenáct učeben je vybaveno dataprojektorem s projekčním plátnem, ve dvanácti je interaktivní tabule SMART Board.

Vybavení kabinetů a sborovny:

V každém kabinetu je minimálně 1 PC, ve sborovně 5 PC a dvě laserové černobílé tiskárny.

Každý administrativní pracovník školy má vlastní PC.

Ve škole je studentům dostupné multifunkční kopírovací zařízení (maximálně formát A3).

Škola vlastní 3 barevné laserové tiskárny, 2 černobílé kopírovací stroje, 5 černobílých laserových tiskáren a 1 inkoustovou barevnou tiskárnu.

Pro učitele škola vlastní celkem 25 notebooků určených pro potřeby projektů a přípravy k výuce.

ICT na škole se využívá ve všech předmětech dle potřeby projektů.

Veškerý software je nakoupen a využíván v souladu s autorským zákonem a licenčními ujednáními.

Cílový stav splňuje požadované ukazatele.

 

Výhled ke konci školního roku 2013/2014

Učebny, třídy, kabinety

Přípojná místa

Pracovní stanice

4 počítačové učebny

20

17

20

18

20

18

20

18

Odborná učebna projektového řízení

20

17

Učebny vybavené interaktivní tabulí

12

12

Učebny vybavené plátnem

11

11

4 kabinety

8

8

Sborovna

10

5

Zástup. řed. kancelář, ředitelna

5

5

Knihovna

2

1

Aplikace

Řešení – žák

Řešení – pedagog

Možnost tisku
žák/učitel

Textový editor

MS Word,

OpenOffice.org Writer

MS Word, OpenOffice.org Writer

Ano/Ano

Tabulkový editor

MS Excel,

OpenOffice.org Calc

MS Excel, OpenOffice.org Calc

Ano/Ano

Grafický editor

Zoner Photo Studio, Zoner Calisto

Zoner Photo Studio, Zoner Calisto

Ano/Ano

Editor prezentací

MS PowerPoint,

MS Movie Maker,

OpenOffice.org Impress

MS PowerPoint,

MS Movie Maker,

OpenOffice.org Impress

Ano/Ano

Ukládání dat

File server, CD,

DVD, flash disk

File server, CD,

DVD, flash disk

Ano/Ano

Webový prohlížeč

Internet Explorer

Internet Explorer

Ano/Ano

Vývojové prostředí

MS Visual studio 2010 Express

MS Visual studio 2010 Express

Ano/Ano

Klient elektronické pošty

——

Foxmail

Ne/Ano

Poštovní schránka

——

login@oadc.cz

Ne/Ano

Editor webových stránek

TSW Webcoder

TSW Webcoder

Ano/Ano

Výukové programové vybavení

——

Čeština Terasoft, Langmaster jazyky

Fortuna Chemie

Ne/Ano

Odborné programové vybavení

Psaní deseti prsty ATF, MountBlue, účetnictví Pohoda, MRP

Psaní deseti prsty ATF, MountBlue, účetnictví Pohoda, MRP

Ano/Ano

Informační zdroje

Bakaláři, webové stránky školy

Bakaláři, webové stránky školy

Ano/Ano

 

Všechny učebny jsou připojeny do sítě LAN.

Dvanáct učeben je vybaveno interaktivní tabulí SMART Board připojenou k učitelskému počítači, zbývající učebny jsou vybaveny dataprojektorem.

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy:

LAN 100 Mbps.

Způsob zajištění serverových služeb:

Microsoft Windows server R2 2008, Microsoft Windows Server 2008

Způsob zajištění připojení do internetu:

JAW 70 Mbps – garantovaná.

Vybavení učeben:

Každá učebna je vybavená dataprojektorem s projekčním plátnem, ve dvanácti je interaktivní tabule SMART Board.

Vybavení kabinetů a sborovny:

V každém kabinetu je minimálně 1 PC, ve sborovně 5 PC a dvě laserové černobílé tiskárny.

Každý administrativní pracovník školy má vlastní PC.

Ve škole je studentům dostupné multifunkční kopírovací zařízení (maximálně formát A3).

Škola vlastní 3 barevné laserové tiskárny, 2 černobílé kopírovací stroje, 5 černobílých laserových tiskáren a 1 inkoustovou barevnou tiskárnu.

Pro učitele škola vlastní celkem 25 notebooků určených pro potřeby projektů.

ICT na škole se využívá ve všech předmětech dle potřeby.

Veškerý software je nakoupen a využíván v souladu s autorským zákonem a licenčními ujednáními.

 

Evropská obchodní akademie