Základní informace o škole

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici (založená v roce 1945) a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje.

Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Mohou pracovat jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé tam, kde se vykonávají ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti, v organizacích a podnicích všech právních forem.

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 3 třídy čtyřletého studia s maturitou v těchto zaměřeních:

KREATIVITA PODNIKÁNÍ
● žáci se prakticky zaměřují především na chod organizací a podniků a možný rozvoj vlastních podnikatelských aktivit
● absolventi mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví a pod.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT
● absolventi mohou pracovat v různých odborných pozicích, institucích EU, v zastupitelských úřadech ČR, ve státní správě a samosprávě
● výuka dvou odborných předmětů v anglickém jazyce

SPORTOVNÍ MARKETING A MANAGEMENT
● studium rozšířené o odborné sportovní předměty
● zaměření určené všem zájemcům o sport, nejen aktivním sportovcům 

DIGITÁLNÍ MARKETING A KOMUNIKACE
● zcela nové zaměření školy
● žáci se učí, jak bezpečně prezentovat sebe a svou firmu v internetovém prostředí, pro svou propagaci budou využívat sociální média, rozvíjí svou počítačovou gramotnost

Evropská obchodní akademie je zapojena do řady mezinárodních projektů s možností výjezdů žáků do zahraničí. Škola má bezbariérový přístup ke všem učebnám včetně výtahu. Všichni žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně s finančním přispěním školy.

Evropská obchodní akademie