O konceptu ECDL / ICDL

Původně evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací systém v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

ECDL zkoušky na EOA Děčín

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. Tyto certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Evropská obchodní akademie bude moci jako akreditované testovací středisko od školního roku 2021/2022 nabízet svým studentům možnost vykonat tyto zkoušky přímo na škole. V návaznosti na vysoký standard výuky ICT definovaný v našich školních vzdělávacích programech jsme se navíc, jako jedna z mála středních škol v ČR, rozhodli zaměřit výhradně na pokročilou verzi těchto zkoušek – ECDL Advanced. Naši studenti tak v prostředí Microsoft Word absolvují modul Pokročilé zpracování textu, v prostředí Microsoft Excel modul Pokročilá práce s tabulkami a v prostředí Microsoft Powerpoint modul Pokročilé prezentace.

Evropská obchodní akademie