David Matza

Pedagog volného času/Trenér

Ahoj, jmenuji se David Matza. Celý můj život se motám okolo sportu, a tak není divu, že jsem na EOA studoval Sportovní marketing a management. Už při studiu na „obchodce“ jsem navíc působil v děčínském florbalovém klubu jako trenér mládeže, což se s mým studijním oborem skvěle doplňovalo. Sportovnímu zaměření jsem zůstal věrný i po maturitě, kdy jsem zamířil na PF UJEP a získal zde titul bakalář – učitelství v oboru tělesná výchova a historie. Ihned po státnicích mi přišla nabídka pracovat v Děčínském domě dětí a mládeže, pod kterým funguje celý florbalový oddíl, a takovou nabídku jsem nemohl odmítnout..

Dům dětí a mládeže je organizace nabízející volnočasové vyžití pro děti a mladistvé. Kromě pravidelné činnosti (zájmových kroužků), organizuje všemožné akce pro veřejnost, vystoupení, koncerty, tábory, atd. Konkrétně naše Děčínské DDM sdružuje na 2.500 klientů.

Hlavní náplní mé práce je pedagogická činnost a kompletní obstarávání potřeb dalších zájmových útvarů a jejich externích vedoucích, které mám na starost. Jelikož mezi ně patří kroužky jako historický šerm, kroužek hasičů, taneční oddíl, výtvarný ateliér, lekce angličtiny či in-line bruslení je má práce značně rozmanitá.

Na práci v DDM mám nejraději právě její pestrost, jeden den trénuji děti florbal, druhý den dělám strašidlo na pohádkovém lese, další zase organizuji jednu z olympiád pro ZŠ či SŠ. Toto vše samozřejmě doprovází nezbytná administrativa.

V praxi využívám spoustu dovedností, které jsem nasbíral při studiu na EOA. Od práce na PC kde na každodenní bázi čerpám z hodin písemné elektronické komunikace, z hodin ICT a práci mi výrazně usnadňuje psaní všemi deseti, jež jsem se naučil také na EOA. K trénování čerpám poznatky např. z teorie sportovního tréninku či anatomie, a protože mám na starost klubové sociální sítě a patřím k užšímu vedení klubu, využívám i znalosti ze sportovního marketingu a managementu či projektového řízení.

Práce v DDM má zvýšené nároky na organizační schopnosti. Na druhou stranu nabízí velkou míru volnosti a seberealizace. Vhodná je tak pro kreativní a iniciativní jedince.

Jseš-li sporťák jako já a působíš ve sportovním klubu, určitě jdi studovat Sportovní marketing a management, nebudeš litovat 😉

Evropská obchodní akademie