Anna Volfová

Asistentka ministra

Ahoj,

mé jméno je Anna Volfová a už je tomu neuvěřitelných 10 let, co jsem tuto školu absolvovala (v té době ještě jako Helvigová😊).

Po studiu na EOA jsem se vydala trošku jiným směrem. Dá se říci, že jsem v podstatě zkombinovala moje koníčky a charakterové rysy. Vždy jsem měla docela tvůrčí a kreativní náturu, a proto jsem vystudovala kartografii na Technické univerzitě v Liberci a poté jsem pokračovala, jakožto milovník zvířat a přírody, v návazném studiu na ČZU.

Už v rámci inženýrského studia jsem začala pracovat na Ministerstvu životního prostředí v sekci fondů EU, kde jsem se nejdříve věnovala metodické stránce Operačního programu Životní prostředí. Právě absolvování Evropské obchodní akademie, oboru Evropský hospodářský asistent, bylo bezpochyby jedním z důvodů, že jsem prakticky okamžitě našla takto skvělou práci. 

Po čase se mi naskytla příležitost přejít do kanceláře ministra, kterému již více jak čtyři roky dělám asistentku. Kromě sjednávání schůzek jak na vládní, tak na resortní úrovni, mám na starosti také kompletní management ministrova kalendáře, komunikaci s podřízenými resorty nebo zajišťování podkladů pro akce ministra. Současně moje práce zahrnuje kompletní produkci vybraných interních akcí ministerstva – od nápadu až po plnou realizaci a organizační zajištění zdárného průběhu, organizuji například také výjezdy ministra do obcí a regionů. Celou agendu ministerstva vidím díky tomu z globálu a je to opravdu poutavá práce, díky které jsem poznala nespočet zajímavých lidí a naučila mě zodpovědnosti, organizace a umění komunikovat. Za veliký přínos považuji také to, že jsem si osvojila pravidla a způsob fungování institucí na té nejvyšší státní úrovni. Na milovanou přírodu a její ochranu ale nezapomínám😊 Vedla jsem například instagramový účet úspěšné ministerské kampaně „Dost bylo plastu!“. 

Nezanevřela jsem ani na rodný sever Čech a v letošním roce jsem spravovala sociální sítě Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice. Rodnému kraji zůstanu věrná i nadále, protože se v dohledné době plánuji do Děčína vrátit. Tak jsem zvědavá, kam mě zdejší život zavede dál 😊

Evropská obchodní akademie