Děčínská obchodka spolupracuje s místními basketbalisty

Evropskou obchodní akademii Děčín začátkem května navštívila nová radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková, která se seznámila se školou a jednotlivými studijními zaměřeními. Zajímala se mimo jiné o vybavení školy, zapojení do projektové činnosti, uplatnění absolventů nebo o spolupráci s místními podniky a organizacemi.  Příkladem dobře fungující spolupráce může být ve studijním zaměření Sportovní marketing a management partnerství obchodní akademie s BK Děčín. Žáci se tak mohou podrobně seznámit s chodem profesionálního sportovního klubu, s plánováním a realizací tréninkových činností nebo s budováním klubové kultury a dalšími marketingovými aktivitami. Jedním z výstupů spolupráce je i žákovský basketbalový turnaj, který s podporou BK kompletně přichystají a realizují sami žáci v rámci předmětu projektové řízení.

Radní Zalabákovou zaujalo i nové atraktivní zaměření studia – Digitální marketing a komunikace, v němž je vedle odborných kompetencí kladen důraz na rozvoj digitální gramotnosti a na možnosti podnikání v online prostředí. 

Vedení EOA Děčín se s radní pro oblast školství, mládeže a sportu shodlo na tom, že je potřeba neustále hledat nové cesty pro uplatnění absolventů na trhu práce. K tomu by mohlo vést právě i širší využití IT nástrojů ve výuce odborných předmětů.

Evropská obchodní akademie