Aktuální informace pro uchazeče o studium

Dle Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. března 2021 ukončí ředitel školy hodnocení přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021. Na vývěsce a webových stránkách školy bude následně zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v knihovně školy. 

Evropská obchodní akademie