Rozpis ústních maturit

Jednotné zkušební schéma pro didaktické testy a rozpis ústních maturit byl zaslán všem žákům prostřednictvím Bakalářů. Ti, kdo konají opravné zkoušky, dostali tyto informace e mailem.

Evropská obchodní akademie