Měsíc: Červen 2022

Ekonomická olympiáda

V úterý 21. června 2022 se uskutečnilo finále Ekonomické olympiády v prostorech České národní banky v Praze, do kterého postoupilo 50 nejlepších žáků z celé České republiky. Naši školu na tomto finále reprezentoval Matěj Koberec ze třídy 3. E. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost žáků samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických […]

Číst dál

Exkurze u soudu V pátek 24. června 2022 se žáci třídy 3. E v rámci předmětu právo zúčastnili soudního jednání u Okresního soudu v Děčíně. Soudní líčení se vedlo proti obžalovanému, který je již ve výkonu trestu za jiný trestný čin, a tak byl k soudu přiveden eskortou. Obžalovaný svým podnikáním připravil jinou firmu o 900 tis. Kč. Líčení […]

Číst dál

V úterý 21. června 2022 se na EOA v Děčíně konala školní kola soutěže MD Dal pro 2. a 3. ročník. Celkem se zúčastnilo devět žáků z 2 ročníků a deset ze 3. ročníků. Všichni absolvovali Testy účetních znalostí. A kdo jsou tedy ti nejlepší? 2. ročník: místo – Valentýna Poulová 2. A místo – Lukáš Görner 2. […]

Číst dál

BRAVO!!! Jen úspěšní řešitelé došli až sem, a proto o tomto kroku nikomu naříkejte. Zbývá jeden poslední krok: Přeložte startovní listinu na půlku a na zadní stranu se všichni podepište. Startovní listinu nenápadně a beze svědků a vložte ho do schránky Mgr. Veronika Holečková vpravo od východu ze školy. 

Číst dál

Ve dnech 13. – 16. června se skupina 6 studentů a 1 vyučující vydali na zájezd do Belgie, jehož hlavním bodem byla návštěva Evropského parlamentu a beseda s europoslanci Ondřejem Knotkem a Alexandrem Vondrou. Tento zájezd byl výhrou v soutěži pořádané Ústeckým krajem, nazvané Poznej EU. Co o zájezdu říkají studenti? Můj nejlepší zážitek v Belgii […]

Číst dál
Pohled do ČNB

Dne 2. června 2022 se žáci z 3. ročníků vydali na exkurzi do České národní banky v Praze. Exkurzi odstartovalo 10 minutové poučné video. Poté následovala přibližně 1 hodinu dlouhá přednáška v podzemní části budovy o ČNB, ekonomice a historii mincí i bankovek, při které nechyběly autentické dokumenty a předměty z tehdejší doby. Vrchol přednášky […]

Číst dál
Certifikát Enter 2022

Dne 12. května 2022 proběhly on-line zkoušky z moderní korespondence ENTER. Zkoušek se zúčastnilo celkem 60 žáků 3. r. a všichni byli úspěšní, protože se celý rok pilně připravovali. Písemnosti, obchodní dopis emailem a tabulku v Excelu, vyhotovili v souladu s ČSN 01 6910 a zúročili tak schopnosti a dovednosti získané v PEKu a ICT. Úspěšní žáci obdrželi certifikát […]

Číst dál
intersteno

Dne 19. května 2022 proběhly pod dohledem paní komisařky z Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici. Zkoušek se zúčastnilo celkem 8 žáků, kteří se pilně připravovali a nepodcenili ani domácí přípravu. Písemnosti, obchodní dopis do předtisku a tabulku v Excelu, vyhotovili v souladu s ČSN 01 6910 velmi dobře. 10minutový opis na […]

Číst dál
Evropská obchodní akademie