PEK – Zkouška z moderní korespondence ENTER

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Dne 12. května 2022 proběhly on-line zkoušky z moderní korespondence ENTER. Zkoušek se zúčastnilo celkem 60 žáků 3. r. a všichni byli úspěšní, protože se celý rok pilně připravovali. Písemnosti, obchodní dopis emailem a tabulku v Excelu, vyhotovili v souladu s ČSN 01 6910 a zúročili tak schopnosti a dovednosti získané v PEKu a ICT.

Úspěšní žáci obdrželi certifikát ENTER, který dokládá jejich znalosti v oblasti moderní korespondence. 

Všem žákům děkuji za aktivní přístup ve výuce a blahopřeji k získání certifikátu.

Mgr. Renata Němečková
vyučující PEK 

Evropská obchodní akademie