Finále Ekonomické olympiády

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

V úterý 21. června 2022 se uskutečnilo finále Ekonomické olympiády v prostorech České národní banky v Praze, do kterého postoupilo 50 nejlepších žáků z celé České republiky.

Naši školu na tomto finále reprezentoval Matěj Koberec ze třídy 3. E. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost žáků samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Matěj měl rovněž možnost zúčastnit se zajímavých přednášek a setkat se se zajímavými osobnostmi.

V celkovém pořadí obsadil Matěj krásné 24. místo. Gratuluji k tak pěknému umístění a děkuji Matějovi za účast a zodpovědný přístup k soutěži.

Kompletní výsledky Ekonomické Olympiády

Ing. Bohuslava Varadinová
 koordinátor EOA

Evropská obchodní akademie