Zkouška ENTER z moderní korespondence

Dne 23. 4. 2021 konalo 60 žáků 3. ročníků zkoušku z písemné elektronické komunikace. Jednalo se o zkoušku Enter z moderní obchodní korespondence. Vzhledem k distanční výuce proběhla zkouška on-line z pohodlí domova. Žáci se pečlivě připravovali celý rok, a proto všichni uspěli. Podařilo se jim překonat nervozitu i úskalí v podobě ne úplně standardního zadání. Byla to jejich první zkouška na škole, a proto jsem ráda, že 100% úspěšnost je jistě bude motivovat k dalším zkouškám. Žáci obdrželi Certifikát, který dokládá jejich znalosti a dovednosti z emailové obchodní komunikace a tvorby tabulek v Excelu. Je otázkou, zda si pekařské dovednosti odnesou do praxeJ. V každém případě si absolvováním zkoušky zvýšili svoji psychickou odolnost a úspěšným složením zkoušky posílili sebedůvěru. Pokud se budou v budoucnu prezentovat slušným, strukturovaným a věcně správným dopisem bez pravopisných a gramatických chyb, tak naše práce nebyla marná. Všem žákům gratuluji k úspěchu a těm, kteří se ke zkoušce nepřihlásili, posílám motto: Nevyzkoušíš…nezískáš:)

Renata Němečková

Evropská obchodní akademie