Autor: Jan Horais

Evropskou obchodní akademii Děčín začátkem května navštívila nová radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková, která se seznámila se školou a jednotlivými studijními zaměřeními. Zajímala se mimo jiné o vybavení školy, zapojení do projektové činnosti, uplatnění absolventů nebo o spolupráci s místními podniky a organizacemi.  Příkladem dobře fungující spolupráce může být ve studijním zaměření […]

Číst dál
Přijímací řízení

Dle Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. března 2021 ukončí ředitel školy hodnocení přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021. Na vývěsce a webových stránkách školy bude následně zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového […]

Číst dál
Prezentiáda 12. ročník

Dne 19. dubna 2021 se žákyně třídy 3. A Michala Sinkulová a Monika Spilková zúčastnily online kola soutěže Prezentiáda. Míša s Mončou obhajovaly svoji prezentaci na téma „90, 60, 90“ před odbornou komisí, která jim kladla nelehké otázky. Tým M&M se však nenechal zaskočit a na dotazy pohotově reagoval. Celkově se děvčata umístila na 6. – […]

Číst dál
Ukliďme si za humny 2.E

Žáci EOA uklízí Česko Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, kterou založil M. Kubásek a R. Janoušek s cílem uklidit černé skládky v roce 2016. V letošním roce se pořádá úklid pod heslem Ukliďme si za humny – již rok trvá nepříznivá epidemiologická situace a lidé se v přírodě chovají velmi nepěkně. Tato výzva […]

Číst dál

Mistrovství ČR ve zpracování textu 2021 online Dne 7. dubna 2021 proběhlo celostátní finále MČR ve zpracování textu online pod záštitou spolku INTERINFO ČR a ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a Asociací obchodních akademií. Soutěžilo se ve třech kategoriích: Opis 10 minut z obrazovky, penalizace 50 úhozů Minutovky  (25 minutových opisů najednou s penalizací 100 úhozů) Opis […]

Číst dál
Prezentiáda

Prezentiáda 2021 je již dvanáctý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Hlavním cílem soutěže je prohloubit a zdokonalit prezentační dovednosti, spolupráci, komunikaci a umění přesvědčit. Soutěží se vždy v týmech po dvou či po třech, přičemž studenti si vyberou jedno ze dvou zadaných témat, zpracují ho ve formě prezentace a poté svůj nápad či myšlenku představí […]

Číst dál

Zpráva z MČR ve zpracování textu on-line 2021 Ve dnech 15.–26. března 2021 proběhlo asynchronně krajské kolo Mistrovství ČR ve zpracování textů online 2021. Soutěže se zúčastnilo úspěšně alespoň v jedné z disciplín přes 450 žáků. Naši školu reprezentovali v Ústeckém kraji žáci – Matěj Lžíčař ze 2.S, Jan Vait a Ondřej Kotrasz ze 3.S. Všichni se zapojili […]

Číst dál
Maturitní zkouška

I. Vzdělávání ve 2. pololetí a důležité termíny  K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 (včetně žáků, kteří úspěšně složili opravné zkoušky do konce měsíce března).  Výuka ve 4. ročnících […]

Číst dál
Finanční gramotnost

V průběhu prosince se konala na Evropské obchodní akademii školní kola soutěže Finanční gramotnosti, které se zúčastnilo 87 žáků. Jedná se o jubilejní 10. ročník soutěže a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ji připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA). Letošní novinkou je partnerství s Abecedou peněz, současně největším programem […]

Číst dál
Evropská obchodní akademie