Jeden den vysokoškolákem

V pondělí 14. 11. 2022 jsme (3.A) navštívili Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. UJEP, jak zní oficiální zkratka této univerzity, byl původně Vyšší pedagogickou školou, již 31 let se pyšní univerzitním titulem a momentálně jej navštěvuje 8 500 studentů. 

Cílem naší návštěvy, jak už název článku vypovídá, bylo stát se na den vysokoškolákem. Vyslechli jsme si tři přednášky zaměřené na různé obory – marketing, psychologii a základy vědy, každou od jiného, ale vysoce zapáleného lektora.

Z naší návštěvy jsme si odnesli, co to jsou měkké dovednosti, jak správně prezentovat, co to je věda a jak k ní přistupovat a dozvěděli jsme se informace navíc o B2B a B2C (business to business, business to consumer) marketingu.

Fragola

Evropská obchodní akademie