Soutěž Mladý ekonom Ústeckého kraje

V úterý 15. listopadu 2022 se na Evropské obchodní akademii v Děčíně konalo místní kolo soutěže Mladý ekonom.

Soutěž pořádá krajská sekce Ústeckého kraje Asociace obchodních akademií České republiky ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem této akce je prohloubení kompetencí žáků základních škol v oblasti finanční gramotnosti zejména proto, že Ústecký kraj patří mezi kraje s nejvyšší zadlužeností a největším počtem exekucí. Dalším cílem je zvýšení zájmu žáků ZŠ o kvalitní ekonomické vzdělávání, které obchodní akademie poskytují.  Současně se touto akcí sleduje prohloubení povědomí učitelů OA o úrovni znalostí a dovedností žáků ZŠ s cílem zkvalitnění odborné přípravy na středních školách.

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří soutěží v tříčlenném týmu. V letošním ročníku se týmy museli vypořádat s testem, který obsahoval různé otázky z oblasti finanční gramotnosti a s prezentací na téma „Potřeby a přání vs. krocení rozpočtu“. Všichni zúčastnění dokázali, že v oblasti finanční gramotnosti mají přehled a zvládli i prezentaci před odbornou porotou.

V místním kole zvítězil tým ve složení Barbora Luňáčková, Jan Barcal a Jakub Pešek ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně.

Vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se, že budou Děčín reprezentovat na regionálním kole soutěže, které se koná 24. ledna 2023 opět na Evropské obchodní akademii v Děčíně.

Evropská obchodní akademie