Ekonomická olympiáda – školní kolo

Institut ekonomického vzdělávání pořádá v letošním školním roce již VIII. ročník Ekonomické olympiády, do které se každoročně zapojuje i naše škola. Olympiáda vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí žáků v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Školní kola probíhala na přelomu listopadu a prosince.
Do krajského kola, které se uskuteční v termínu 18. 3. – 12. 4. 2024, postupuje a EOA bude reprezentovat Martin Růžek ze třídy 3. E a Adam Doubrava ze třídy 4. E. Klukům moc blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžním ověřování vědomostí.

 

Ing. Bohuslava Varadinová
koordinátor EO

Ekonomická olympiáda – školní kolo
Evropská obchodní akademie