Soutěž Mladý ekonom

V úterý 5. prosince 2023 se na Evropské obchodní akademii v Děčíně konalo místní kolo soutěže Mladý ekonom.

Cílem této akce je prohloubení kompetencí žáků základních škol v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení zájmu žáků ZŠ o kvalitní ekonomické vzdělávání, které obchodní akademie poskytují.  Současně se touto akcí sleduje prohloubení povědomí učitelů OA o úrovni znalostí a dovedností žáků ZŠ s cílem zkvalitnění odborné přípravy na středních školách.

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří soutěží v tříčlenném týmu. V letošním ročníku se týmy musely vypořádat s testem, který obsahoval různé otázky z oblasti finanční gramotnosti a s prezentací na téma „Euro a eurozóna“. Všichni zúčastnění dokázali, že v oblasti finanční gramotnosti mají přehled a zvládli i prezentaci před odbornou porotou.

V místním kole zvítězil tým ve složení Petr Kudrhalt, David Jančárek a Jakub Hendl ze ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí. 

Vítězům ještě jednou blahopřejeme.

Evropská obchodní akademie