Rakousko – Vídeň

5. – 6.10. 2023 se žáci EOA zúčastnili výchovně – vzdělávacího zájezdu do Vídně. Program byl pestrý a zajímavý :

1. den –  sraz před školou byl ve 3:45, odjezd směr Rakousko s cílem – hlavní město Vídeň. Po příjezdu nás čekala prohlídka bývalé rezidence Habsburků – SCHÖNBRUNN  a jeho krásné zahrady, dále návštěva WAGENBURGu  – muzeum kočárů, procházka historickým centrem města kolem nejvýznamnější památky  Vídně STEPHANSDOMu. Nechyběla ochutnávka vídeňské kávy a klasických dortů. Ubytování bylo v příjemném hostelu se snídaní.
2. den – hned ráno byla zastávka u tzv. HUNDERTWASSERHAUS – architektonicky zajímavé stavby , pak návštěva muzea ALBERTINA , ve kterém jsme si prohlédli obrazy mnoha světoznámých autorů (Picasso, Chagall,  Monet, Degas, Klimt, Kokoschka, Michelangelo, …). Pak si žáci užili zábavu ve 3D Pick Art muzeu a v odpoledních hodinách byl výjezd do Vídně zakončen v Prátru – v zábavním parku se spoustou atrakcí. Do Děčína byl návrat téměř ve 24:00.
Rakousko - Vídeň
Evropská obchodní akademie