Ekonomický tým 2023 – krajské kolo

Dne 3. října 2023 se Evropská obchodní akademie stala pořadatelem krajského kola soutěže Ekonomický tým 2023. Záštitu nad soutěží převzala radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková, která se společně s primátorem města Děčína Ing. Jiřím Andělem zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen úspěšným týmům.

Tříčlenné týmy žáků čtvrtých ročníků obchodních akademií našeho kraje poměřily své síly ve vědomostním testu a ve zpracování prezentace daného tématu dle vlastního uvážení (např. scénka, modelová situace, prezentace v PowerPointu). Test obsahoval 100 otázek z ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a práva a společenských věd. Druhou část soutěže hodnotila odborná komise, kterou tvořili zástupci soutěžních škol, odborník z praxe a zástupce FSE UJEP. Z každé části mohly týmy získat až 100 bodů. Téma, které měli žáci zpracovat, bylo do poslední chvíle tajné. Znala jej pouze proděkanka pro rozvoj a kvalitu na FSE UJEP Ing. Lucie Povolná, Ph.D.

Evropskou obchodní akademii reprezentoval tým ve složení Karla Nechybová, Eliška Slavíková a Adam Doubrava. Po krásném začátku ve vědomostním testu se našemu týmu nepovedlo přesvědčit odbornou porotu v prezentaci Zavedení nového ekologicky šetrného výrobku a obsadil tak krásné 4. místo.

Konečné výsledky byly velmi vyrovnané, na třetím místě se umístil tým z Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Teplicích. Stříbrnou příčku obsadil tým žáků Obchodní akademie a jazykové školy s právem jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Vítězným týmem, který bude Ústecký kraj reprezentovat na celorepublikovém kole, se stal tým z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě.

Vítěznému týmu gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém finále.

(Em)

Evropská obchodní akademie