Informace pro maturanty – absolventy, kteří nebyli úspěšní při některé části MZ

Přihlášku pro podzimní termín maturit je nutno podat nejpozději do 29. června 2023 do kanceláře zástupců ředitele nebo knihovny školy.

Kdo nebyl úspěšný při ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, musí znovu odevzdat i seznam literárních děl.

DT budou probíhat od 4. 9. do 8. 9. 2022 na určené škole – podrobnější informace v pozvánce v druhé polovině srpna. Všechny materiály budou chodit na Vámi uvedenou mailovou adresu (zkontrolujte si funkčnost).

Podzimní ústní zkoušky proběhnou na naší škole od 11. 9. do 12. 9. 2023 (vyhrazujeme si právo na upřesnění a případnou změnu termínu).

Dotazy a žádosti směřujte na hsyslova@oadc.cz, v době hlavních prázdnin na škola@oadc.cz.

Evropská obchodní akademie