Informace k maturitním vysvědčením

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Maturitní vysvědčení žáků 4.A a 4.S budou předávat třídní učitelé v pátek 11.6. dle informace v Bakalářích. Vysvědčení těch, kdo úspěšně vykonali opravné zkoušky, budou k dispozici také od pátku (je nutné převzít osobně, proti podpisu) na sekretariátu školy (knihovna, 1.patro).

Evropská obchodní akademie