Změna úředních hodin

Úřední hodiny kanceláře školy v době distanční výuky jsou od 8:00 do 12:00 hod.

Evropská obchodní akademie