Aktuální informace k maturitám

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Aktuální podoba maturitní zkoušky 2021

Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021. 

Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. 

Konkrétně 

  • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut, 
  • u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence), 
  • u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut. 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.

Změny v maturitních tématech 2021

Pro školní rok 2020/2021 dochází ke změnám v maturitních tématech pro ústní zkoušky z cizích jazyků. Aktuální témata pro letošní školní rok jsou zveřejněna v části Maturitní okruhy a organizace zkoušky.

Evropská obchodní akademie