Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s právními předpisy k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Pokyny pro přijímací řízení

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie     170 žáků

Nabízená zaměření podle školních vzdělávacích programů:

  • Obchodní akademie se zaměřením Kreativita podnikání
  • Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent
  • Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management
  • Obchodní akademie se zaměřením Digitální marketing a komunikace

V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 168 žáků, dvě místa budou ponechána pro potřeby odvolacího řízení.

Podrobné informace ke kritériím přijímacího řízení budou zveřejněny k 31. 1. 2022.

 V Děčíně 10. 12. 2021
Mgr. Pavel Tomka
ředitel školy

Evropská obchodní akademie