Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s právními předpisy k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Plánováno je otevření 4 tříd oboru

63-41-M/02 Obchodní akademie     

Nabízená zaměření podle školních vzdělávacích programů:

Obchodní akademie se zaměřením Kreativita podnikání

Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent

Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management

Obchodní akademie se zaměřením Digitální marketing a komunikace

Podrobné informace ke kritériím přijímacího řízení budou zveřejněny k 31. 1. 2023.

V Děčíně 12. 9. 2022      

Mgr. Pavel Tomka
 ředitel školy

Evropská obchodní akademie