articles

Úvod Ostatní Zkoušky z psaní na klávesnici
Zkoušky z psaní na klávesnici

Naši žáci mají možnost složit během studia následující zkoušky:


Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici 

 • desetiminutový opis textu
 • obchodní dopis
 • tabulka

Státní zkoušky z psaní na klávesnici 

Každý student může být úspěšný. Někdo sbírá na poli sportovním jednu trofej za druhou, jiný je brilantní ekonom a účastní se úspěšně mnoha projektů. V čem mohou vyniknout ostatní studenti? Všichni studenti se učí od 1. ročníku psát všemi deseti a od 2. ročníků tvořit dopisy a tabulky. Byla by velká škoda tuto dovednost nezúročit, a proto Vám nabízíme získat v tomto oboru vysvědčení, které Vám bude jistě prospěšné při hledání zaměstnání. Máme na mysli státní zkoušku z psaní na klávesnici.

Co vyžaduje úspěšné složení státní zkoušky?

 • psát při 10minutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů)
 • podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od zadání a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností

Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Státní zkoušky se konají na jaře, většinou začátkem května. Poplatek 600 Kč se platí těsně před zahájením zkoušky. Spolek pro Sdružení rodičů a žáků přispívá 100–200 Kč (podle počtu přihlášených žáků). Peníze jsou určené Státnímu těsnopisnému ústavu v Praze, který vystavuje Vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici a je garantem státních zkoušek. 

 

Zkouška Enter z moderní korespondence

 • odpověď na e-mail
 • zpracování tabulky

Zkouška ENTER z moderní korespondence je určena těm, kteří vědí, že:

 • ve firmách a na úřadech dnes převládá elektronická komunikace

 • v době kopírek a skenerů není životně důležité psát rychlostí blesku

 • je veledůležité psát zdvořile, přesně, strukturovaně, bez chyb

 • zpracovat tabulku z údajů, které si sami vyhledávají, je hračka

Zadání bude mít více variant, aby žáky nalákalo opisování.

Jak zkouška ENTER z moderní korespondence probíhá:

1. Vyučující zaregistruje školu, na níž Zkouška proběhne.

2. Zaregistrují se žáci školy.

3. Žáci obdrží fakturu k úhradě poplatku ve výši 300 Kč, SRaŽ přispívá 50 Kč.

4. V den Zkoušky obdrží žáci na svou mailovou adresu zadání Zkoušky.

Zpracované zadání odešlou na mailovou adresu uvedenou v zadání.

Z čeho se Zkouška ENTER z moderní korespondence skládá:

1. z e-mailové odpovědi na zadání,

2. přiložené tabulky, kterou je nutné zpracovat v Excelu.

Za zkoušku se postavili garanti a partneři: Technologické centrum AV ČR, Enterprise Europe, Network Česká  republika, Intel, Governance Institute a žáci obdrží Certifikát Enter.

Mgr. Renata Němečková

vyučující PEK