articles

Úvod 2015/2016 Soutěž v PEK
Soutěž v PEK

Během února proběhla na naší škole celoškolní soutěž v písemné a elektronické komunikaci. Zúčastnilo se jí celkem 122 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 1. ročník v  5min. opisu a 2. ročník v 10min. opisu, oba na rychlost a přesnost. Žáci prvních ročníků, kteří měli chybovost více než 0,60 % a žáci druhých ročníků s chybovostí více než 0,45 % byli diskvalifikováni.

Kategorie A - 1. ročník 5min. opis na rychlost a přesnost

1. místo     ROHÁČKOVÁ Eliška 1.E                     242 úhozů za minutu; 0,00 % chyb

2. místo     JOSEFUS Ondřej 1.S                          225 úhozů za minutu; 0,00 % chyb

3. místo     LABAŠ Patrik 1.S                               202 úhozů za minutu; 0,19 % chyb

Kategorie B - 2. ročník 10min. opis na rychlost a přesnost

1. místo     ŠOLTYSOVÁ Klára 2.E                       338 úhozů za minutu; 0,00 % chyb

2. místo    RŮŽIČKOVÁ Martina 2.E                    279 úhozů za minutu; 0,00 % chyb

3. místo    VESELÝ Pavel 2.A                              267 úhozů za minutu; 0,11 % chyb

Ve čtvrtek 25. února 2016 proběhla školní soutěž pro vybrané žáky 2. ročníků ve Wordprocessingu, která ověřila jejich znalosti načerpané při hodinách ICT. Prvního ročníku školní soutěže se zúčastnili žáci tříd 2.E a 2.A. V soutěžních 70 minutách žáci prokazovali své znalosti v pokročilém zpracování textu ve Wordu (např. styly, pole, rozšířené vyhledávání a nahrazování, hromadná korespondence).

      1. místo     RŮŽIČKOVÁ Martina 2.E                   72,0 bodů

      2. místo     SYMOVÁ Viktorie 2.E                          57,5 bodů

      3. místo     NAYPERK  Ivo 2.A                               51,0 bodů

Vítězům blahopřejeme!

Podrobné výsledkové listiny jsou umístěny na nástěnce vedle knihovny.

V Děčíně 29. února 2016

Zpracovali:

Mgr. Renata Němečková

Ing. Jan Mejstřík

Ing. Eliška Mašková