Úvod Maturity Maturity 2011 Skladba zkoušky
Skladba zkoušky

Maturita 2010/2011

SPOLEČNÁ ČÁST

Zadávaná centrálně 

2 povinné zkoušky:

 1. český jazyk a literatura (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška)
 2. dle volby žáka
  cizí jazyk (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška)
  nebo
  matematika (didaktický test)

Nepovinné zkoušky – dle prováděcích předpisů

PROFILOVÁ ČÁST

Určuje ředitel školy

3 povinné zkoušky

 1. maturitní práce a její obhajoba před komisí
 2. ekonomika (ústní zkouška)
 3. účetnictví (ústní zkouška)

Nepovinné zkoušky

 1. Písemná a elektronická komunikace
 2. Právo
 3. Evropská integrace

Podrobné informace o nové maturitě  www.novamaturita.cz