Úvod
Evropská obchodní akademie Děčín
Přihlášky k podzimnímu termínu MZ

Od 3.7. budou v knihovně školy připraveny k vyzvednutí výpisy z přihlášek k maturitní zkoušce. Výpis lze převzít pouze proti vlastnoručnímu podpisu.

 
Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni

Žáci s jednou nebo dvěma nedostatečnými a neklasifikovaní žáci mají možnost vykonat na konci srpna opravné zkoušky.

Celý článek...
 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Celý článek...
 
Pozvánka k MZ

Pozvánky maturitní zkoušce 

Celý článek...
 
Facebook EOA

Všechny aktuální akce a fotky můžete sledovat na www.facebook.com/eoadc.

Facebook školy byl spuštěn 1.6.2014.

 
Přihlášky k MZ jaro 2017

Přihlášky obdrží žáci 4. ročníku od svých třídních učitelů. Přihlášky k opravné MZ jsou k dispozici v knihovně školy. Nejzazší termín pro odevzdání je 1.12. 2016, k opravné MZ ústní z ČJ je potřeba odevzdat i seznam četby.

 
Základní informace o škole

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici (založená v roce 1945) a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje.

Celý článek...