Úvod
Evropská obchodní akademie Děčín
Konání podzimní maturitní zkoušky

Podzimní termín ústních MZ bude  11.9. 2018 od 8:00 v učebně č. 22. Dostavte se 7:45 k prezenci. Přesné pořadí maturantů je vyvěšeno v budově školy.

 
Podzimní MZ

Pozvánky k podzimnímu termínu společné části maturitní zkoušky byly odeslány mailem. Vytištěné pozvánky si vyzvedněte v knihovně školy (osobně, proti podpisu). Ústní zkoušky se budou konat 11. a 12. 9. 2018, přesnější rozpisy budou známy až v druhém zářijovém týdnu.

 
Podzimní maturitní zkouška

Maturanti přihlášení k podzimnímu termínu jsou všichni zařazeni do třídy 4.S. Výpisy z přihlášek je nutno vyzvednout osobně ve škole proti podpisu!

 
Termín podzimních maturit
Termín podzimních maturit - ústní část - je 11. a 12.9. 2018.
Celý článek...
 
Vysvědčení o opravné MZ

Maturitní vysvědčení žáků, kteří úspěšně vykonali opravné maturitní zkoušky, je možno vyzvednout (osobně) v knihovně školy.

 
Protokoly MZ 2018

V knihovně školy jsou k vyzvednutí (osobně, proti podpisu) maturitní protokoly. Týká se všech, kdo byli přihlášeni k maturitě v jarním termínu.

 
Informace pro maturanty - absolventy, kteří nebyli úspěšní při některé části MZ

Přihlášku pro podzimní termín maturit je nutno podat nejpozději do 25. června 2018 do kanceláře zástupců ředitele nebo knihovny školy.

Celý článek...