Sportovní den pro ZŠ Kosmonautů

Sportovní den pro sportovní pro 1. a 2. třídu Základní škole Kosmonautů v Březinách

Dne 1. 6. se uskutečnil sportovní den na Základní škole Kosmonautů, který si připravil tým Quattro z třídy 3. A (Martin A., Klára K., Anna P., Romana Š.).

Na školním hřišti u konečné zastávky v Březinách jsme začali s přípravou už po 8 h. Žáci se mohli zúčastnit 12 sportovních či vědomostních aktivit. Na starost jsme měli 15 dětí ze školky a 105 dětí z prvního stupně základní školy. Žáky jsme rozdělili do dvou kategorií. Z 1. a 2. třídy se utvořily skupinky po 2 a ze třetí, čtvrté, páté skupinky po 3.

Po dokončení všech stanovišť se děti mohly těšit na sladkou odměnu a vyhlásili jsme také nejlepší 3 týmy z každé kategorie, které vyhrály speciální odměny.

Jsme rádi, že jsme získali takovou skvělou zkušenost. Bylo to náročné, ale i přesto se akce vydařila bez komplikací. Na konci vyhlášení se na nás počasí bohužel zamračilo, ale i tak si děti spolu s námi dětský den užili.

Zpětná vazba paní ředitelky Mgr. Věry Floriánové: „Chtěla bych jménem svým i celé naší školy/ dětí, žáků i pedagogů/ poděkovat vašim studentům Romaně Školníkové, Martinovi Albrechtovi, Kláře Kadlecové a Anně Průchové za výbornou přípravu a realizaci projektového dne „Den dětí “, který se uskutečnil dne 1. 6. 2022 na našem školním hřišti. Vaši studenti velmi profesionálně zpracovali celý plán, zajistili si potřebné pomůcky i odměny pro děti a skutečně s nadšením motivovali všechny zúčastněné. Odměnou jim byl úsměv dětí a pochvala z řad pedagogických pracovníků.

Zpětná vazba třídní učitelky druhé třídy: „Akce byla velmi pěkná. Byla jsem velmi spokojena. Vím, jak je organizace takových akcí složitá a náročná a tudíž mne studenti velice překvapili, jak si dobře poradili.“

Děkujeme 🙂
Tým Quattro

Evropská obchodní akademie