Sportovní den pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše

Sportovní den pro žáky 1. třídy

V rámci předmětu projektové řízení si skupina Pětka ze 3. A (Ema M., Martin, Sofie, Ema K., Andrea) připravila sportovní den pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně.

Sportovní den se konal v areálu školy na sportovním hřišti. Zúčastnili se žáci 1. tříd v celkovém počtu 76 žáků ve skupinkách po 2-3 dětech. Úkolem bylo obejít 11 stanovišť se sportovními a logickými aktivitami, které jsme pro děti připravili. Po splnění daných aktivit každý žák obdržel sladkou odměnu spolu s pomůckami do školy.

Paní učitelky měly velkou radost, že si děti sportovní den užily a velmi nás chválily za zorganizování a celkové uskutečnění projektu.

My jsme si sportovní den s dětmi užili také. Získali jsme nové zkušenosti jak s prací s dětmi, tak i s uspořádáním celkového projektu. Nakonec jsme byli rádi, že nám vyšlo krásné počasí a nikdo se nezranil.

S pozdravem
Tým Pětka

Evropská obchodní akademie