Herní den pro malé školáky

Herní den pro malé školáky z Bynova

Dne 6. června 2022 si v rámci maturitního předmětu Projektové řízení připravil projektový tým Hvězdná záře ze třídy 3. A (P. Kandler, T. Vaníček, S. Gregorová, E. Skácelová) Herní den pro malé školáky, který uspořádal na Základní a Mateřské škole Na Pěšině v městské části Bynov.

Herní den pro malé školáky se uspořádal pro druhé třídy 1. stupně, které strávily čas nad námi připravenými pohybovými a znalostními aktivitami. Akce proběhla v prostorách tělocvičny zmiňované ZŠ, kde se děti pohybovaly v předem připravených skupinkách. Ve zmiňovaných dětských skupinách pomáhal i zbytek třídy 3. A z EOA, který dopomáhal a dohlížel na pokrok v řešení předem připravených stanovišť věnujících se vždy rozdílným tématům.

Po splnění všech stanovišť čekal děti turnaj ve vybíjené, kde se proti sobě postavily třídy 2. A a 2. B. Zápas byl napínavý až do poslední chvíle. Atmosféru povzbuzoval i pocit nadšeného fandění a povzbuzování ze strany spolužáků z EOA, aby každá ze tříd předvedla ten svůj nejlepší výkon.

Nakonec následovalo rozdělování odměn, které byly předem připraveny do malých igelitových tašek. Do rukou děti dostaly též diplom označující zúčastnění a úspěšné splnění našeho připraveného dne. Bylo vidět nadšení v očích dětí a nedočkavost, chtěly zjistit, co se nachází v tašce. Ti zvědavější povahy již do ní nahlédli a štěstí jimi zdá se proudilo, což přineslo dobrou náladu i nám, jelikož jsme si mohli říct i my, že jsme vybrali dobře. Po předání odměnových tašek a diplomů děti poděkovaly za organizaci a dárečky, následně odcházely již k domovu.

Děkujeme vedení ZŠ a MŠ Na Pěšině za možnost uskutečnění projektu, dále třídním učitelkám 2. A Mgr. Haně Leibnerové a 2. B Mgr. Yvetě Jiránkové za vlídnost, které nám byly nápomocné v přípravě i v samotný den akce, tohoto osobního přístupu si velmi ceníme.

Dále bychom chtěli poděkovat firmě Valdemar Grešík – Natura s. r. o. za sponzorský příspěvek 50 ks bylinného pexesa a 50 ks balených bonbónů s příchutí pečeného jablka a České poště za 65 ks omalovánek pro děti, které jsme plně využili pro školáky.

Evropská obchodní akademie