Dětský den v MŠ Velký Šenov

Dětský den v Mateřské škole ve Velkém Šenově

Jsme studenti z Evropské obchodní akademie týmu Pracanti a v tomto školním roce jsme díky předmětu PRR zorganizovali Dětský den v Mateřské škole ve Velkém Šenově. Skládáme se z pěti členů, jimiž je Jaroslav Doktor, Natálie Kešnerová, Terezie Bernartová, Veronika Jansová a Jiří Průcha. Pro tento typ projektu jsme se rozhodli, protože máme dobré vztahy s dětmi a chtěli jsme využít červnového počasí, které se nám velice vydařilo.

Náš celý projekt započal 8. února 2022. Museli jsme se naučit komunikovat přes email, oslovit paní ředitelku Lenku Vopatovou, která mateřskou školu řídí a získat sponzory, kteří nám pomohli s finanční stránkou projektu. Organizace projektu nás všechny bavila a myslíme, že se nám velice povedla. Získali jsme 3 sponzory, díky kterým jsme mohli nakoupit sladkosti, ze kterých jsme museli vytvořit 65 dárkových balíčků. Další důležitou součástí byly bodové kartičky, které dostalo každé dítě a následně s nimi chodily na stanoviště.

Dětský den se uskutečnil 10. června 2022. V 8 hodin se náš tým společně s dalšími pomocníky z Evropské obchodní akademie sešel u mateřské školy. Začali jsme s přípravou stanovišť a samotná akce začala v 9 hodin. Děti jsme rozdělili do skupin a vyrazily plnit úkoly na stanovištích. Skončilo se v 11 hodin při závěrečném loučení a předání odměn. Všechny děti byly spokojené a počasí nám jen a jen přálo. Nakonec jsme poprosili o vyplnění dotazníků, na které nám paní ředitelka a ostatní paní učitelky napsaly samé kladné hodnocení.

,,Akce byla zvládnutá, dobře připravená, líbilo se mi jednání a komunikace s malými dětmi.”

,,Doufáme, že v budoucnu navštívíte naši MŠ znovu. Děti byly nadšené a my též.”

,,Těšíme se na příští návštěvu. :)”

Evropská obchodní akademie