Projekt Innoschool

Od ledna 2021 se podařilo připojit EOA Děčín a studenty z některých tříd do pilotního projektu Innoschool. Tento projekt má za cíl posílit sociální inovace a podnikatelského ducha u studentů středních škol, a to rozvojem a zavedením vysoce inovativního vzdělávacího systému. Jednoduše řečeno: studenti mají možnost si prostřednictvím on-line hry vybrat ze šesti témat. Řeší v nich sociální problémy naší společnosti a budují své vlastní podnikání. Prostřednictvím této hry se seznamují s potřebnými pojmy, a ani moc neví, že se učí.

Hra obsahuje 6 modulů/úrovní a studenti postupně pod vedením učitele procházejí jednotlivými úrovněmi. V prvním modulu se studenti seznamují s podstatou sociálního podnikání, v druhém modulu identifikují sociální potřeby, ve třetím provedou analýzu záměru sociálního podnikání, ve čtvrtém se seznamují s termíny – produkt, zákazník, kanály, v pátém s termíny jako hodnotová nabídka, aktivity, zdroje, financování a v poslední úrovni sestavují obchodní plán.

Projekt je to pilotní a společně s EOA Děčín je do projektu zapojeno dalších 8 škol. Na počátku studenti vyplnili dopadový dotazník a v průběhu hry budou studenti pomáhat zjišťovat a předávat zpětnou vazbu ohledně hry. Vzdělávací systém Innoschool je specifický zejména svými výhodami:

  • hra má zábavně – vzdělávací charakter,
  • využívá IT a je snadno použitelná v současné době jak pro studenty, tak pro učitele,
  • uplatňuje v sobě metody prožitkového učení,
  • je založena na existujících sociálních potřebách,
  • využívá skutečné příklady sociálního podnikání a případové studie
  • v neposlední řadě pomáhá vytvářet budoucí sociální podnikatele, a tudíž má nesporně hodnotu pro naši místní komunitu.

Ve studentech tato hra podporuje jejich podnikatelské dovednosti a kompetence, zejména v sociální oblasti. Studenti porozumí sociálním problémům a výzvám dneška. Naučí se vypracovávat podnikatelské nápady, modely a obchodní plány a také poskytovat a přijímat zpětnou vazbu. Vzhledem k současné situaci studenti nepracují v týmech, ale každý sám za sebe, ale i to je zábavné, protože mohou sledovat žebříček pořadí. A tak se mužeme těšit na to, kdo dopadne nejlépe a v kom dřímá budoucí sociální podnikatel!

Evropská obchodní akademie