Projekt 1Planet4All

V tomto školním roce se EOA jako jedna ze sedmi středních odborných škol z celé České republiky zapojila  do projektu 1Planet4All podpořeného z prostředků Evropské unie a projektu Učím o klimatu podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty. Diskutovaným tématem se tedy stává jeden z nejaktuálnějších celosvětových problémů – klimatická změna – a díky metodickému vedení týmu programu Varianty společnosti ČLOVĚK V TÍSNI se tak žáci 1. E učí poznávat své osobní hodnoty, chápat a respektovat hodnoty ostatních, komunikovat o nich, kriticky myslet a pracovat s informacemi, ale také věcně argumentovat a diskutovat v případě rozdílných názorů. Společným cílem týmu programu Varianty a pedagogů je potom vést žáky k aktivnímu občanství, tedy učit je řešit problémy nejen teoreticky, ale zejména v reálném světě a životě.

Společná plavba projektem je založena na seznamování se s příčinami, viditelnými i dalšími možnými dopady klimatické změny, pochopením role České republiky, ale zejména mnoha možnostmi řešení klimatických změn na různých úrovních života lidské společnosti, a to prostřednictvím zážitkových sebepoznávacích seminářů, tvůrčích dílen, veřejných debat a na závěr tvorbou a realizací komunitního projektu. Velmi inspirujícím již bylo např. týmem Varianty zprostředkované říjnové setkání s českou polární ekoložkou Marií Šabackou, které mohli zapojení žáci pokládat dotazy ohledně její vědecké práce či osobních zkušeností s projevy klimatických změn v polárních oblastech. Na závěr setkání navíc poprvé spolupracovali naši žáci s žáky z ostatních zapojených škol.

Těšíme se na další příležitosti, držte nám pěsti a dobrý vítr do plachet Vám všem!

skupinové foto
logolink
Evropská obchodní akademie